Natthjem

Natthjem

Blå Kors bosenter drifter et natthjem for personer som ikke har bolig, eller har kommet i en situasjon hvor de står uten bolig og ikke har økonomi til å bo andre steder.

Natthjemmet har 5 sengeplasser, to dobbeltrom og ett enkeltrom som er forbeholdt kvinner. De fem første som møter opp blir tildelt plass.

Natthjemmet er åpent hele året og har tilsyn av egen nattevakt. Alle rommene har dusj, vask og wc.

Natthjemmet tar imot brukere mellom kl. 21.00 – 22.00 (ingen slipper inn før 21.00) og stenger kl. 08.30 neste dag (09.30 på søn- og høytidsdager). Tilbudet er gratis.

Artikkel: – Å komme «hjem» til natthjemmet

Ta kontakt på telefon ved henvendelser om natthjemmet: 70 12 10 15

Det er ikke lov til å ta med seg rusmidler inn på bosenteret, og det er ikke lov til å ruse seg inne på bosenteret.

Ved funn av illegale rusmidler og skytevåpen blir politiet kontaktet.

Legg inn en kommentar