Gi gave

Engangsbeløp kan per i dag sendes via nettbank. Vårt kontonummer er 3201.52.58372. NB! Viktig å merke innbetaling med «Gave Blå Kors bosenter Ålesund»

Dersom du fyller inn navn og fødselsdato, registrerer vi din gave til skattemyndighetene, slik at du kan få skattefradrag på gaver mellom 500 og 25.000 kroner.