Tilbud

Nattehjem
Blå Kors bosenter drifter et natthjem for personer som ikke har bolig, eller har kommet i en situasjon hvor de står uten bolig og ikke har økonomi til å bo andre steder.

Les mer

 

 

FOR BEBOERE

Blå Kors bosenter har et botilbud for folk som har et rusproblem og som er rusaktive.
Les mer

Eget treningsrom for beboere og ansatte
Les mer

Stillerom for bønn, meditasjon og selvrefleksjon.
Les mer