Aktiviteter

Hver onsdag mellom kl. 11.00 og 13.00 har vi turdag ved Blå Kors Bosenter. Turene er blir i utgangspunktet lagt til nærområdene, men ved enkelte anledninger kan det gjennomføres lengre turer med bil.

Alle på huset har individuell plan, og gjennom denne kan det lages egne aktivitetsplaner for den enkelte beboer. Dette kan være fisking, sykling, bowling, svømming, trimrom, håndarbeid osv.

Trimrom
Vi har innredet et trimrom i kjelleren på huset. Dette skal være et tiltak for både ansatte (forebygge sykdom og fravær) og beboere (fysisk god helse = psykisk god helse). Trimrommet er finansiert gjennom pengegaver fra ulike organisasjoner, bedrifter, butikker og enkeltpersoner.