LEDIG STILLINGER SOM MILJØARBEIDER VED BLÅ KORS BOSENTER ÅLESUND


Farge Ålesund logo 331 kB

Ledige stillinger som miljøarbeider ved Blå Kors bosenter  Ålesund

Blå Kors bosenter er et bokollektiv i Steinvågveien 29 i Ålesund, med 14 boenheter for mennesker med rusproblemer og eventuelle psykososiale vansker.

Tilbudet har som formål å hjelpe beboerne til bedre mestring av hverdagen, tilby aktiv boveiledning og tilrettelegge for en meningsfull fritid. Vi skal også motivere og medvirke til videre behandling for de som ønsker dette.

Blå Kors Bosenter driver også et natthjem med 5 plasser for personer som står uten fast bolig.

Vi har følgende stillinger ledig:

1.  Fast stilling som miljøarbeider i 17,3 %, turnus med arbeid hver 3. helg.  Ledig fra  1.   oktober 2014.

 2.     Fast stilling som miljøarbeider i 14,0 %, turnus med arbeid hver 3. helg. Ledig fra 1. oktober 2014.

Den som blir ansatt, blir ansatt i Blå Kors Norge, med stilling i Ålesund.

Det stilles krav om bestått 1-årig helse- og sosialfaglig utdanning fra v.g. skole.

 Lønn etter kvalifikasjoner. Tilsetningsvilkår i henhold til avtale mellom Virke og arbeidstakerorganisasjonene. Medlemskap i Statens Pensjonskasse. Den som ansettes må kunne respektere Blå Kors sitt verdigrunnlag.

Nærmere opplysninger om stillingene fås ved daglig leder Frode Hessen på telefon   48 21 13 07

Søknad med CV og referanser sendes på mail til: frode.hessen@blakors.no innen 15.september 2014

Legg inn en kommentar