BØNNEUKE FOR KRISTEN ENHET

BØNNEUKE FOR KRISTEN ENHET

P1000871 Foto: Gunnhild Barstad Løvold 

Bønneuke for kristen enhet ble startet på Blå Kors bosenter, under leiing av Gunnhild Barstad Løvold. Hun jobber for Kirkens SOS, Blå kors Ålesund og Kirkens Bymisjon Møre.

Hun stod for andakten som handla om bønens kraft. Og om at vi må gjennom utfordringar og problem vi møter i liva våre. Men vi kan få kraft til å komme gjennom det som er vanskeleg gjennom bøn til Gud. Og ikkje minst handla den om at vi skal være til stades for kvarandre!

P1000856Foto Emil Knardal

Emil Knardal er diakon i Ålesund kirke. Han  ledet bønnen under møte på Blå Kors.

Bøn

Nådige Gud, saman med alle dei som kallar på Herrens namn, høyrer vi som er skrøpelege menneske, kallet ditt om å vera heilage. Rett nok har du gjort oss til ei utvalt ætt, eit kongeleg prestedøme og eit heilagt folk. Vi bed deg at du ved Din heilage ande dreg oss saman i samfunnet av dei heilage og styrkjer oss til å gjera din vilje og fortelja om vår Herre Jesu Kristi mektige gjerningar. Amen

P1000851Foto Hallvar med Gitar

Hallvard Nordstrand er sokneprest i Ålesund menighet og var kveldens musiker.

Takk til alle som kom. Det er flott å ha så mange menigheter samla slik. I tillegg til Blå Kors var der folk fra Frelsesarmeen, Frikirka, Misjonsskirka og Ålesund Vinyard. Og ikke minst, takk til Jeanette Johnsen som var kveldens fotograf!

Legg inn en kommentar