Bolig

HUSLEIE
Husleien for hybelleilighetene ligger fra 7.531,- kr. til 7.833,- kr. pr. mnd.

Inkludert i prisen:

  • Strøm
  • Frokost
  • Kveldsmat mandag til lørdag (søndagsmiddag kr 10,-)
  • Tilsyn hele døgnet
  • Tilbud om individuell plan og samtaler
  • Bostøtte (avhengig av inntekt, men ligger i snitt på 2.500,- kr. pr. mnd.)
  • Kabel-tv (NRK-lisens betaler man selv.
  • Trådløst internett

Søknadsskjema fås på Servicetorget i 1. etg. på Rådhuset i Ålesund.

REGLER
Alle som bor ved Blå Kors bosenter må forholde seg til punktene i Husleiekontrakten, Husordensreglene og Rutinene på huset. Brudd på disse punktene kan føre til muntlige advarsler, skriftlige advarsler, utvisning og opphør av leiekontrakten.

Tre muntlige advarsler medfører en skriftlig advarsel. Tre skriftlige advarsler medfører en ukes utvisning fra Blå Kors bosenter.

Hvis noen blir utvist vil de bli tilbudt kriseovernatting på natthjemmet.

Det er ikke lov til å ta med seg rusmidler inn på bosenteret, og det er ikke lov til å ruse seg inne på bosenteret.

Ved funn av illegale rusmidler og skytevåpen blir politiet kontaktet.